Logo

Frekvensplan

Administrator login

Frekvensplan

 
Søg efter frekvensbånd
Vis hele planen   Nulstil felter  
Frekvensbånd Dansk allokering Impl. Internationale aftaler, beslutninger og anbefalinger Begrænsninger i allokeringen Yderligere information
87,5000 - 108,0000 MHz
Vis tilladelser
BROADCAST
 
Mobil
VHF Lyd Broadcast, Geneva Agreement 1984
 
Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved (EU) 2019/1345
Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. Broadcast:
 
Udstedelsen af tilladelser under Geneva Agreement 1984 kan kun ske til faste sendepositioner.
 
Spredning af lyd- og billedprogrammer kræver tilladelse i henhold til Radio- og tv-loven. Denne tilladelse er en forudsætning for, at der kan udstedes tilladelse til frekvensanvendelse.
 
Laveffekts radioanlæg:
 
ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 6 og 10.
 
Radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events).
 
Radiogrænseflade nr. 00 031 for laveffekts radioanlæg til radiostedbestemmelse.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogrænseflade nr. 00 025 og nr. 00 031 må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
108,0000 - 117,9750 MHz
Vis tilladelser
AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.197A Laveffekts radioanlæg:
 
ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 6
 
Radiogrænseflade nr. 00 031 for laveffekts radioanlæg til radiostedbestemmelse.

Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogræn-seflade nr. 00 031 må ske uden til-ladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.

Luftfartsnavigation:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i jordbaserede radioanlæg/stationer, der anvendes i luftfartsnavigationstjenester, og hvori der indgår sendere, kan ske uden tilladelse, såfremt der for det pågældende jordbaserede radioanlæg foreligger en teknisk godkendelse udstedt af Trafikstyrelsen, jf. Bkg. uden tilladelse.
117,9750 - 137,0000 MHz
Vis tilladelser
AERONAUTISK MOBIL (R) 5.111, 5.200 Laveffekts radioanlæg:
 
117,975-130 MHz: ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 6
 
Radiogrænseflade nr. 00 031 for laveffekts radioanlæg til radiostedbestemmelse.

Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogræn-seflade nr. 00 031 må ske uden til-ladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.

Luftfartsradiotjenester:
 
121,5 MHz: Aeronautisk nød- og sikkerhedsfrekvens.
 
123,1 MHz: Supplerende nødkommunikationsfrekvens.
 
121,5 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 042 for aeronautiske COSPAS-SARSAT nødradioanlæg til lokalisering (ELT).
 
Anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester om bord på fly kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i jordbaserede radioanlæg/stationer, der anvendes i luftfartsradiostjenester, og hvori der indgår sendere, kan ske uden tilladelse, såfremt der for det pågældende jordbaserede radioanlæg foreligger en teknisk godkendelse udstedt af Trafikstyrelsen, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
Maritime radiotjenester:
 
121,5 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 041 for maritime nødradioanlæg til lokalisering (EPIRB).
 
121,5 MHz og 123,1 MHz: Nød- og sikkerhedskommunikation fra skibe til fly.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.
137,0000 - 137,0250 MHz
Vis tilladelser
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
5.203C
 
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
 
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
 
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.208A, 5.208B, 5.209
5.208
 
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
 
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
Meteorologiske tjenester:
 
Modtagning af meteorologiske satellitter.
 
Mobile satellittjenester:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i terminaler i den mobile satellittjeneste må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
137,0250 - 137,1750 MHz
Vis tilladelser
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
5.203C
 
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
 
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
 
Mobil-satellit (rum-til-Jord)
5.208A, 5.208B, 5.209
5.208
 
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
 
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
Meteorologiske tjenester:
 
Modtagning af meteorologiske satellitter.
 
Mobile satellittjenester:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i terminaler i den mobile satellittjeneste må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
137,1750 - 137,8250 MHz
Vis tilladelser
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
5.203C, 5.209A
 
METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
 
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
 
MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)
5.208A, 5.208B, 5.209
5.208
 
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
 
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
Meteorologiske tjenester:
 
Modtagning af meteorologiske satellitter.
 
Mobile satellittjenester:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i terminaler i den mobile satellittjeneste må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
137,8250 - 138,0000 MHz
Vis tilladelser
RUM-OPERATION (rum-til-Jord)
5.203C

METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord)
 
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
 
Mobil-satellit (rum-til-Jord)
5.208A, 5.208B, 5.209
5.208
 
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
 
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
Meteorologiske tjenester:
 
Modtagning af meteorologiske satellitter.
 
Mobile satellittjenester:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i terminaler i den mobile satellittjeneste må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
138,0000 - 143,6000 MHz
Vis tilladelser
AERONAUTISK MOBIL (OR)
 
LANDMOBIL
 
MARITIM MOBIL
5,211 Mikrofonanlæg:
 
138,250 MHz, 138,700 MHz, 138,800 MHz, 139,050 MHz, 139,750 MHz, 141,765 MHz, 142,070 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events).
 
Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogrænseflade nr. 00 025 må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
Laveffekts radioanlæg:
 
ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 1.
 
138,200-138,450 MHz og 138,650 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd.
 
138,650 MHz: Frekvensen må alene anvendes i laveffekts radioanlæg til sporing af stjålne genstande, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogrænseflade nr. 00 032 må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
143,6000 - 143,6500 MHz
Vis tilladelser
AERONAUTISK MOBIL (OR)
 
RUMFORSKNING (rum-til-Jord)
 
LANDMOBIL
 
MARITIM MOBIL
5,211
143,6500 - 144,0000 MHz
Vis tilladelser
AERONAUTISK MOBIL (OR)
 
LANDMOBIL
 
MARITIM MOBIL
5,211
144,0000 - 146,0000 MHz
Vis tilladelser
AMATØR
 
AMATØR-SATELLIT
Amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
144,400-144,490 MHz: Ubemandede amatørradiobeacons.
 
144,79375-144,96825 MHz: Ubemandede digitale stationer.
 
145,59375-145,79375 MHz: Ubemandede amatørradiorepeatere.
146,0000 - 148,0000 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
146,0875-148,0000 MHz FB (ML: 150,0875-152,0000 MHz), inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
Laveffekts radioanlæg:
 
146,0125 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 026 for radioanlæg til brug for personalarmopkald.
 
Frekvensen 146,0125 MHz anvendes også til radiofjernstyring.
 
Private personsøgetjenester:
 
146,0375 MHz og 146,0625 MHz (svar-tilbage): Radiogrænseflade nr. 00 027 for radioanlæg til brug i lukkede personsøgetjenester (ON-SITE Paging).
 
Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogrænseflade nr. 00 026 må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
148,0000 - 149,9000 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R)
 
MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.209
5.218, 5.218A, 5.219, 5.221
 
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i under 1 GHz
 
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
 
148-149 MHz:ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer
149,00-149,90 MHz: Eksklusiv militær anvendelse (bortset fra terminaler i den mobile satellittjeneste). Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
148,0000-148,9625 MHz FB (ML: 152,0000-152,9625 MHz), inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
Mobile satellittjenester:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i terminaler i den mobile satellittjeneste må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
149,9000 - 150,0500 MHz
Vis tilladelser
RADIONAVIGATIONS-SATELLIT
 
LANDMOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)
5.209
5.220
 
ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz
 
ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz
149,90-150,00 MHz: Eksklusiv militær anvendelse (bortset fra terminaler i den mobile satellittjeneste). Mobile satellittjenester:
 
Anvendelse af radiofrekvenser i terminaler i den mobile satellittjeneste må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
150,0500 - 153,0000 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil
 
RADIOASTRONOMI
5.149
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer
Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
150,0875-152,9625 MHz ML (FB: 146,0875-148,9625 MHz), inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
153,0000 - 154,0000 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) Eksklusiv militær anvendelse.
154,0000 - 156,4875 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) 5.226
 
156,0125-156,4875 MHz: Maritim Mobil, RR APP 18
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer
Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
154,00-155,00 MHz FB ML.

155,450 MHz: Anvendes til radiosporing.
 
Maritime radiotjenester:
 
156,300 MHz
Maritim nød- og sikkerhedsfrekvens.
 
155,0000-156,4875 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
155,500 MHz, 155,525 MHz, 155,625 MHz, 155,775 MHz, 155,825 MHz, 156,025-156,4875 MHz: Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
Der stilles ikke krav om radiocertifikat til betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester i frekvensbåndet 155,0-156,0 MHz, bortset fra de 5 simplex frekvenser, der er nævnt ovenfor. Anvendelse af disse radiofrekvenser kræver tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Frekvensloven.
156,4875 - 156,8375 MHz
Vis tilladelser
MARITIM MOBIL
 
156,7625-156,7875 MHz og 156,8125-156,8375 MHz:
Mobil-satellit (Jord-til-rum)
5.111 (undtagen 156,5625-156,7625 MHz), 5.226, 5.228
 
Maritim Mobil, RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
156,525 MHz, 156,650 MHz og 156,800 MHz: Maritime nød- og sikkerhedsfrekvenser.
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
156,4875-156,8375 MHz: Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.
156,8375 - 157,1875 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.526
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.
157,1875 - 157,3375 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil

Maritim mobil-satellit
5.208A, 5.208B, 5.228AB, 5.228AC
5.526
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer

ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.
157,3375 - 161,7875 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.526
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer

ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
160,900 MHz: Forsøg med fremtidige maritime systemer.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.

Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
157,450-162,0375 MHz: Duplex, inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
160,975-161,475 MHz FB ML.

Private personsøgetjenester:
 
161,075 MHz, 161,175 MHz (svar-tilbage): Radiogrænseflade nr. 00 027 for radioanlæg til brug i lukkede personsøgetjenester (ON-SITE Paging).
161,7875 - 161,9375 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil

Maritim mobil-satellit
5.208A, 5.208B, 5.228AB, 5.228AC
5.526
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer

ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.

Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.

Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
157,450-162,0375 MHz: Duplex, inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
160,975-161,475 MHz FB ML.
161,9375 - 161,9625 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil

Maritim mobil-satellit (Jord-til-rum)
5.228AA
5.526
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer

ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse

Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
157,450-162,0375 MHz: Duplex, inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
160,975-161,475 MHz FB ML.
161,9625 - 161,9875 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil

Mobil-satellit (Jord-til-rum)
5.228F
5.226, 5.228A, 5.228B
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer

ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
161,975 MHz (AIS1): Automatisk identifikationssystem til skibe.

Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.

Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
157,450-162,0375 MHz: Duplex, inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
160,975-161,475 MHz FB ML.
161,9875 - 162,0125 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil

Maritim mobil-satellit (Jord-til-rum)
5.228AA
5.226
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer

ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.

Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.

Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
157,450-162,0375 MHz: Duplex, inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
160,975-161,475 MHz FB ML.
162,0125 - 162,0375 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil

Mobil-satellit (Jord-til-rum)
5.228F
5.226, 5.228A, 5.228B
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer

ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18
Maritime radiotjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg inkl. DSC-anlæg.
 
162,025 MHz (AIS2): Automatisk identifikationssystem til skibe.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester om bord på skibe kan ske uden tilladelse, men kræver et radiocertifikat og et kaldesignal/identifikationsnummer, jf. Bkg. uden tilladelse.

Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
157,450-162,0375 MHz: Duplex, inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
160,975-161,475 MHz FB ML.
162,0375 - 174,0000 MHz
Vis tilladelser
MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.226

ECC/DEC/(05)02 om brugen af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
 
ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer
 
169,4-169,8125 MHz og 173,965-174 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved (EU) 2019/1345
Landmobile tjenester:
 
Radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.
 
Duplex, inklusiv mulighed for tjenester i simplex.
 
173,9 MHz FB (ML 164,9 MHz): Frekvenser anvendes til forsøg.
 
Private personsøgetjenester:
 
172,025 MHz og 172,050 MHz (svar-tilbage): Radiogrænseflade nr. 00 027 for radioanlæg til brug i lukkede personsøgetjenester (ON-SITE Paging).
 
Frekvensen 162,050 MHz (svar-tilbage) anvendes også til private personsøgetjenester.
 
Laveffekts radioanlæg:
 
ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 1, 2 og 10.
 
169,4-169,8125 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd.
 
169,4-169,5875 MHz, 169,8250 MHz, 173,4000 MHz, 173,4650 MHz, 173,6400 MHz, 173,6950 MHz, 173,8125 MHz, 173,8250 MHz, 173,9625 MHz, 173,965-174 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events). Disse frekvenser må kun anvendes i radioanlæg til brug for hørehæmmede, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogrænseflade nr. 00 025 og nr. 00 032 må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
174,0000 - 223,0000 MHz
Vis tilladelser
BROADCAST
 
Landmobil
5.235
Broadcast: Geneva Agreement 2006

174-216 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved (EU) 2019/1345
Landmobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. Laveffekts radioanlæg:
 
ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 10.
 
174-216 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events).
 
Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg som nævnt i radiogrænseflade nr. 00 025 må ske uden tilladelse til frekvensanvendelse, jf. Bkg. uden tilladelse.
 
Broadcast:
 
Spredning af lyd- og billedprogrammer kræver tilladelse i henhold til Radio- og tv-loven. Denne tilladelse er en forudsætning for, at der kan udstedes tilladelse til frekvensanvendelse.
 
Frekvensanvendelsen er aftalt i forbindelse med Geneva Agreement 2006. Den geografiske anvendelse af frekvenserne fremgår af Energistyrelsens hjemmeside http://www.ens.dk.

Tilgængelighedserklæring
Release (0.0.123.0)